Nutuk

Nutuk kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık link ya da bozuk dosya mı var?

Açıklama

"Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek istiyecek,

dahili ve harici, bedahların olacaktır.

Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş,

bütün tershanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış

ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidara sahipleri şahsi memfaatlerini,

müstevlilerin siyasi emelleriyle tehvit edebilirler.

Millet, fakru zaruret içinde harapve bitap düşmüş olabilirler

Ey Türk istikbalinin evladı !

İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,

Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurmaktır !

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."